โรตารี่ วาล์ว (Rotary Valve)

 

   Rotary Valve ทำหน้าที่ปล่อยวัสดุที่เป็นประเภทผงหรือเมล็ด ลำเลียงวัสดุผ่านทางท่อได้ในระยะไกลโดยระบบขนส่งวัสดุโดยลม (pneumatic conveyor) เข้าไปในท่อลำเลียง โดยทางเราจัดทำ Rotary Valve Airlock คือ จะไม่ให้ลมรั่วเข้าไป เราจะให้คำแนะนำเพื่อออกแบบสินค้าให้เหมาะสมและตรงกับการใช้งานของลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   การใช้งาน 

  • จ่ายวัสดุจาก hopper หรือ tank เช่น เมล็ดข้าว ข้าวโพด ปุ๋ย เม็ดพลาสติก 
  • ใช้ในการปรับอัตราการไหลของวัสดุ 
  • จ่ายฝุ่นออกจากตู้ Dust Collector หรือออกจาก Cyclone 
  • จ่ายวัสดุในระบบขนส่งด้วยลม

 

     Specification

 

 

 

      **ทางเราได้แนบไฟล์ specification ไว้ด้านล่างนะคะ

 

Visitors: 51,987